EnglishNederlands

Disclaimer//

Definities 
In deze disclaimer gelden de volgende definities: 

  • de webpagina: elke webpagina waarin Kleiss & CO BV een hyperlink plaatst die verwijst naar deze afwijzing van te maken van toepassing op die specifieke webpagina; 
  • Kleiss & CO BV: de geautoriseerde editor van de pagina; 
  • gebruiken: inclusief laden, aanmelden, om na te gaan, te raadplegen voor lezen, te onderzoeken, te luisteren naar, om te raadplegen, in te vullen, als u wilt verzenden, te kopiëren (opslaan), door te sturen, te distribueren, voor het gebruik van services plegen aangeboden recht (dat wil zeggen te kopen of te verhuren);
  • u: de (vertegenwoordigde) particuliere individuele of juridische entiteit die gebruik maakt van de webpagina;
  • de inhoud: inclusief, maar niet beperkt tot de teksten van documenten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids-en/of video clips of fragmenten en/of andere materialen;
  • schade: directe of indirecte schade(s) van welke aard, dat wil zeggen een verlies van gegevens, bedrijf, inkomsten, winst of ander economisch nadeel. 

Inhoud/auteursrecht 
Alle artikelen van deze disclaimer zijn van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken verklaart u onvoorwaardelijk met deze disclaimer eens te zijn. Alle rechten voorbehouden. Kleiss & CO BV probeert de webpagina regelmatig bij te werken en/of gegevens aan toevoegen. Ongeacht deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist kan zijn. Kleiss & CO BV biedt de inhoud van de pagina "zoals deze is", zonder enige garantie met betrekking tot haar soliditeit, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Kleiss & CO BV is niet aansprakelijk voor enige schade die is opgetreden of kan zich voordoen in verband met en/of ten gevolge van het gebruik van de webpagina of het niet kunnen gebruiken van de webpagina. Kleiss & CO BV kan wijzigen of verwijderen van de webpagina van het Internet te allen tijd, zonder voorafgaande melding. Kleiss & CO BV is niet aansprakelijk voor enige gevolgen van de wijziging of verwijdering van de webpagina. Inhoud Indien door een derde partij geen afzonderlijk onderzocht is, getest, gecertificeerde of geverifieerde geheel of in deel door Kleiss & CO BV en als dergelijke Kleiss & CO BV geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze inhoud. Ongeoorloofd of onjuist gebruik van de webpagina of de inhoud ervan kan leiden tot een inbreuk op rechten van de intellectuele (eigenschap) of een onrechtmatige inbreuk op privacy, publicatie, communicatie en andere zaken. U bent verantwoordelijk voor alle gegevens en verzoeken die u vanaf de webpagina verzendt. Kleiss & CO BV behoudt zich het recht te ontzeggen, dat hebt u toegang tot de webpagina of een bepaalde diensten beschikbaar op de webpagina. Bijgevolg kan Kleiss & CO BV uw toegang controleren tot de webpagina. U vrijwaart Kleiss & CO BV, haar werknemers vertegenwoordigers, licentie houders, handelspartners en de auteur van deze vrijwaring tegen eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, veroordelingen, enz., met inbegrip van eventuele kosten voor rechtsbijstand, accountants enz., die een direct of indirect gevolg van het gebruik van de pagina en/of uw schending van de wet, voorschrift of rechten van derden.

Koppelingen 
De website Kleiss & CO BV bevat koppelingen naar websites die door derden worden uitgevoerd. Deze koppelingen zijn uitsluitend bestemd voor u gebruiksgemak. Kleiss &CO BV is niet verantwoordelijk voor deze websites.

Ga naar boven